ДВУКОЛОНЕН ХИДРАВЛИЧЕН ПОДЕМНИК 4.0т

Ел.захранване 220 V /380 V
Капацитет нза вдигане 4 Т
Височина на качване 1900 мм
Височина на колоната 2770 мм
Подемник – двуколонен хидравличен с двойно заключване